Zdanit, nezdanit. Přiznat, nepřiznat. Opět po roce přišlo období, kdy investoři řeší podání daňového přiznání, a vyznat se občas v tom, co a jak danit, není zrovna jednoduché.

Proto našim čtenářům na otázky odpovídal Jan Kotala, jenž je zakládající partner společnosti EKP Advisory.

 

Online rozhovor

Obnovit
Položte vlastní dotaz
Položit dotaz
Jakub
Získává finanční úřad informace o ziscích z investic od bank automaticky a nebo pouze na dotaz pokud má podezření na neuhrazenou daň?
Ano získává. Jde o automatickou výměnu informací mezi finančními úřady v různých zemích. Stalo se nám, že klient, fyzická osoba, měl ve Francii otevřený bankovní účet a z něj plynoucí úroky v řádu tisíců za rok zapomněl zdanit a po třech letech se český finanční úřad připomněl sám. Samozřejmě i s úroky z prodlení.
Jan Kotala
Martin
V jakém okamžiku a z jaké ceny se daní short obchody? (česká fyzická osoba, obchody jsem měl v jednom i různých letech, do 3 let). A daní se prosím short obchody společně s long obchody? A pak deriváty zvlášť mají svůj vlastní zisk/ztrátu?
Gabriel
Dobry den, rád bych se zeptal na přesný postup jak dostat z dividendy VIG z Rakouska procentualní rozdíl ve zdanění, jelikoš v ČR jde o zdanění 15% a VIG v Rakousku se zdaňuje 27,5%. Jak získat zpět tento rozdíl a za kolik let zpátky lze daný rozdíl zdanění dividendy získat? Můžete prosím uvést přesný návod i třeba s odkazy? Moc děkuju.
Dobrý den, Gabrieli, děkujeme za dotaz. Maximální výše zdanění příjmů z dividend rakouskou společností vyplacené českému daňovému rezidentovi se řídí bilaterální smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou a Rakouskou republikou, standardně to bývá mezi 10 - 15%. Pokud byla sražena daň vyšší, což z Vašeho případu dovozuji, můžete požádat o vrácení rakouský finanční úřad zde: https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/formular.aspx?pid=09e05dcbe1f84f51afb7b482d272accb&pn=B9d218f001088468a9727ec6fffd85b1b&lang=en Upozorňujeme však, že vrácení případného rozdílu se řídí rakouskými daňovými předpisy. Pokud byste chtěl pomoci s vyřízením vrácení daně z Rakouska, kontaktujte mě na email prosím.
Jan Kotala
Jaroslav
Daní se převod CP v rámci společného jmění manželů (převod mezi manžely). CP byly pořízeny během manželství a do 3 let od jejich pořízení byly převedeny z účtu manžela na účet manželky (změnil se majitel CP). Oba účty jsou součástí SJM. Děkuji
Dobrý den, Jaroslave, děkujeme za dotaz. Za předpokladu, že byl převod daných cenných papírů realizován bezúplatně mezi manžely, je takový příjem osvobozen od daně, i přestože byly cenné papíry převedeny před uplynutím 3letého časového testu.
Jan Kotala
Jaroslav
Dobrý den, teprve zpětně jen zjistil, že etf fond, do kterého jsem měl zainvestováno, se sloučil s jiným - v praxi mi broker o půlnoci 2.2. "odprodal" všechny pozice starého fondu a "nakoupil" nový (+zbylo pár drobných v hotovosti navíc, za které se již nenakoupil celý kus nového etf fondu). Vzniká mi tímto daňová povinnost, pokud od nákupu původního fondu je méně než 3 roky? Došlo zároveň k resetu časového testu, nebo stále platí datum mých původních nákupů? Děkuji předem za odpověď!
Dobrý den, Jaroslave, děkujeme za dotaz. Pokud došlo ze strany brokera k prodeji ETF fondu Vaším jménem před uplynutím 3letého časového testu pro osvobození nelze bez dalších souvislostí prohlásit, zda se jedná o zdanitelný nebo osvobozený příjem z prodeje cenných papírů. Pokud jste za daný kalendářní rok realizoval příjmy z prodeje cenných papírů nepřevyšující 100 000 Kč, bude příjem z prodeje daného ETF od daně z příjmů osvobozen. Pokud byste však realizoval za daný kalendářní rok příjmy z prodeje cenných papírů převyšující hodnotu 100 000 Kč, bude nezbytné příjem z prodeje zmiňovaného ETF fondu zdanit. Samozřejmě můžete proti případnému zdanitelnému příjmu uplatnit nabývací cenu cenného papíru a související výdaje. Zároveň také dochází k přerušení časového testu pro osvobození, který začíná běžet znovu od nákupu nového ETF fondu.
Jan Kotala
Jakub
Dobrý den, mám dotaz na danění příjmů z akciových ETF. Jaký je rozdíl mezi příjmy z ETF na americké indexy v dolarech, u kterých jsou "dividendy" automaticky zdaněny 15% a příjmy z ETF na evropské indexy v eurech, u kterých jsou "distribuce zisku" nedaněné? Emitent je stejný - zajímá mě zejména to, jestli u těch evropských akcií už není automaticky distribuce zdaněná, abych nedanil dvakrát. Možná je to hloupý dotaz, ale nebyl jsem schopný na něj najít odpověď - tak moc děkuji :-)
Dobrý den, Jakube, děkujeme za dotaz. Důvodů by mohlo být více. Z dostupných informací by se mohlo jednat o následující situaci. V praxi existují dva typy ETF fondů – akumulační a distribuční. V rámci akumulačních ETF nedochází k výplatě dividend a fond dividendy automaticky reinvestuje. V případě distribučních ETF by měly být dividendy distribuovány investorům a dochází k aplikaci srážkové daně. Je tak možné, že Vámi zmiňované „ETF na evropské indexy“ je právě akumulační ETF fond. Za sebe to spíše vidím na dotaz vašemu brokerovi.
Jan Kotala
Irena K.
Jak je to se zdaněním finanční hotovosti v rámci nového produktu DIP po jeho ukončení v 60 let věku a 10 let spoření?
Dobrý den, Ireno, děkujeme za dotaz. Pokud jsou splněný podmínky A) 10 let spoření B) a zároveň výběr finančních prostředků bude realizován nejdříve v 60 letech věku, jsou Vám zachovány daňové výhody uplatněné v předchozích letech (odčitatelná položka od základu daně a případné osvobození příspěvků zaměstnavatele). Pokud obě podmínky nesplníte, budete povinna v roce ukončení DIP podat daňové přiznání a dodanit jak odčitatelné položky, tak příspěvky zaměstnavatele. Současně je třeba uvést, že pro prodej aktiv v rámci DIP platí obecná daňová pravidla. Pokud byste v rámci DIP prodala cenné papíry, u nichž nebyl splněn 3letý časový test pro osvobození, bude jejich prodej považován za zdanitelný.
Jan Kotala
Mirek
Co vše se zahrnuje do 20 tis Kč dalšího příjmu, které jako zaměstnanec nemusím danit. Konkrétně do té částky mi spadnou dividendy z akcií. Spadají do tohoto limitu i splacené Dluhopisy republiky (protiinflační), jež dani nepodléhají? A co prodej akcií na něž se uplatní časový či hodnotový test - ty se taky nezahrnují do toho limitu 20 tis. Kč?
Mirku, odpověď lze najít v § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů - pokud nemáte jiné příjmy než ze zaměstnání, podepsal jste v zaměstnání prohlášení a jiné příjmy než A) příjmy od daně osvobozené B) příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou A) a příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 20 000 Kč, nemáte povinnost podat daňové přiznání k DPFO za rok 2023.
Jan Kotala
Jarek
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to s dividendami a úroky z dluhopisů v případě OSVČ v novém paušálním režimu. Pochopil jsem správně, že dividendy ani úroky nesmí přesáhnout 50 000 Kč a pokud se tak stane musím podat daňové přiznání a jít standardní cestou paušálních výdajů (60/40 procent). Případně počítají se do limity 50 000 Kč dividendy a úroky, které jsou automaticky odečteny na straně české banky/brokera a investice jsou do českých společností?
Dobrý den, pomůže Vám dotaz č. 25 z ledna 2021 na webu finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/dotazy-a-odpovedi/dotazy-a-odpovedi-k-pausalni-dani Jde o starší odpověď, ale aplikujete na ni pouze aktuální limit 50 tis. Kč
Jan Kotala
Jan
Dobrý den, zajímá mě danění prodeje ETF koupených na evropské burze (EU) přes českého brokera (FIO) v případě že dodržím nebo nedodržím 3 letý časový test. (Neřeším dividendy, ale čistě cenný papír) Děkuji
Pane Bubeníčku, dle mého názoru není relevantní, jaké cenné papíry kupujete a prodáváte, ale že jde o cenné papíry. Pokud splníte podmínky délky držby, podíl aj. (§ 4/1/w zákona o daních z příjmů), je jejich prodej osvobozen od daně z příjmů. To samé platí, pokud jste neměl v úhrnu za rok z prodeje cenných papírů příjmy vyšší než 100 tis. Kč (ne zisk, ale příjmy).
Jan Kotala
Honza
Dobrý den, rád bych se zeptal na následující. 1) Jak u metody v.a. průměru pracovat s časovým testem -(např. jde o situaci, kdy nějakou část chci držet dlouhodobě, a část obchoduji během roku) - tak, aby to pro případ kontroly bylo průkazné? 2) Bylo by možné sepsat pravidla pro zaokrouhlování - ať už a) při přepočtu ZD či zaplacené daně v zahraničí z cizí měny na CZk, nebo b) právě při použití metody v.a. průměru. Děkuji :)
1) Jak u metody v.a. průměru pracovat s časovým testem -(např. jde o situaci, kdy nějakou část chci držet dlouhodobě, a část obchoduji během roku) - tak, aby to pro případ kontroly bylo průkazné? Moc nerozumím Vašemu dotazu - akcie mají svá čísla a musíme u brokera mít evidované, co jste kdy nakoupil a co prodal. U některých zahraničních brokerů (degiro, aj.) se setkáváme s tzv. tranšemi, neboli číslem transakce. Je třeba v tom mít pořádek. Pokud se nechcete s hlídáním lhůt obtěžovat, tuším, že FIO má velmi pěkný daňový přehled a výpočet hlídá za vás. 2) Bylo by možné sepsat pravidla pro zaokrouhlování - ať už a) při přepočtu ZD či zaplacené daně v zahraničí z cizí měny na CZk, nebo b) právě při použití metody v.a. průměru. Děkuji :) Odkáži vás na § 146 daňového řádu: Zaokrouhlování (1) Daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. (2) Záloha na daň se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. (3) Výpočet na základě daňové sazby, koeficientů, ukazatelů a výsledek přepočtu měny se provádí s přesností na dvě platná desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné. (4) Pro výpočet úroku náležejícího za 1 den se při použití repo sazby České národní banky za rok považuje 365 dnů. Pokud budete mít dodatečné dotazy, ozvěte se mi na email prosím.
Jan Kotala
Michal
Dobrý den, kupuji akcie přes Revolut, jedná se zřejmě o tzv. frakční akcie, je pravda, že na ně nelze aplikovat časový test (3 roky)? Platí to i v případě, že nakupuji pouze celé jednotky akcií? Děkuji
Dobrý den, Michale, je třeba vždy posoudit konkrétní podmínky pro daný případ. V případě frakčních akcií nedržíte akcii Vy jako investor, ale drží ji broker, který Vám prodal právo a Vy máte vůči brokerovi pohledávku. Z tohoto důvodu není možné použít osvobození pro akcie. Jakmile nakoupíte celou jednotku a máte danou akcii ve vlastnictví (nedrží ji broker), pak můžete uplatnit osvobození
Jan Tecl
Petr
Jak je to se zdaň. měn. konverzí ? Příklad: Nákup 1000 USD za CZK v roce 2018 následně za tyto USD budu 6 let nakupovat a prodávat akcie (vše v USD). Každý obchod je zdaňován jednotlivě (roční kurs dle nákupu a prodeje). Zdaňují se i samostatně pohyby USD (FIFO) byť k žádné konverzi na CZK nedochází nebo se zdaní až směna 1000 USD na CZK v roce 2024 ? Zdaňují se naakumulované USD zisky z obchodů (např. 200 USD) při konverzi USD/CZK v roce 2024 když jsou již zdaněny při každém obchodu ?
Dobrý den, Petře, v případě fyzických osob se zdaňuje příjem - správně zdaňujete jednotlivé obchody s akciemi. Kurzové zisky se od roku 2024 zdaňují dle ustanovení §10 odst. 1 písm. q) ZDP i v návaznosti na ustanovení §10 odst. 4 ZDP. Zároveň je však možné využít osvobození do výše 50 000 Kč (u tohoto druhu příjmu dle písm. q) dle §10 odst. 3 ZDP
Jan Tecl
Petr
Nakupuji CP za CZK přes brokera, který při každém obchodu (nákup i prodej) provede konverzi z CZK na EUR (s kurzovou přirážkou). Jak je to s daněmi ? Daní se rozdíl prodej - nákup přímo v CZK (tak vypadají pohyby na účtu) nebo se musí nákup/prodej CP ocenit podle jednotného nebo denního kurzu ČNB a následně danit zvlášť směnu CZK/EUR ?
Dobrý den, Petře, pro daňové účely je třeba určit příjmy a k nim související výdaje. Pokud nakupujete CP za CZK, tak pak je pro Vás rozhodující cena v CZK, která je pro Vás nabývací cenou. Pokud nakupujete v EUR, tak je pro Vás rozhodující cena v EUR, která je pro Vás nabývací cenou. Zákon dále uvádí i následující: U příjmů z úplatného převodu cenných papírů lze kromě nabývací ceny akcie nebo kmenového listu a pořizovací ceny ostatních cenných papírů uplatnit i výdaje související s uskutečněním úplatného převodu a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení cenných papírů.
Jan Tecl
Martin
Dobrý den, předávají společnosti typu Upvest nějaké souhrnné hlášení o investicích a o participujících členech? Kam do přiznání zapsat zisky z těchto investic?
Dobrý den, Martine, u obdobných nástrojů participace je obvyklé, že investorovi chodí přehled. Tyto příjmy se daní jako ostatní příjmy dle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP. Za příjem je považován celkový příjem ponížený o výdaje na participaci, které nebyly dosud uplatněny.
Jan Tecl
Jana
Stačí obvykle fin. úřadu pro zápočet srážkové daně zaplacené z dividend v zahraničí výpis brokera, kde je výše daně a daň uvedena ?
Dobrý den, Jano, zákon o daních z příjmů uvádí primárně jako důkazní prostředek potvrzení správce daně a v odůvodněných případech lze prokazovat i potvrzením plátce příjmu nebo depozitáře. Reálně správci daně prokazujeme sraženou srážkovou daň (u nižších částek) potvrzením brokera (i s ohledem na administrativní náklady). Pokud by se mělo jednat o vyšší částky, doporučujeme mít k dispozici potvrzení zahraničního správce daně.
Jan Tecl
Susenka
Dobrý den, jak je to s daněním získaných cashbacků ve formě kryptoměny. Existují platformy jako Crypto.com nebo Plutus, které dávají cashback za utracené nákupy ve formě kryptoměny, kterou vydávají. Ta se dá poté přeměnit na jinou kryptoměnu nebo na fiat. Jak ale toto danit? Cashback obecně je nedaňovým příjmem, ale jak je to u tohoto krypto aktiva? Pokud se tedy musí danit, jak se daní? Daní se celá částka, nebo ne?
Dobrý den, pokud dostáváte cashback z titulu nákupů, tak toto podléhá obecně zdanění (poplatník zdaňuje veškeré příjmy). Následně můžeme zkoumat, zdali je možné využít osvobození. V tuto chvíli Vy dostáváte něco, co jste nabyl bezúplatně (zdarma), ale v souvislosti s obchodováním krypta a takovýto příjem by měl být zdaněn již v okamžiku, kdy jste daný příjem obdržel.
Jan Tecl
Petr
Dobrý den, jsem FO nepodnikatel a pronajímám byt a příjem z něj daním dle skutečných nákladů. Mohu si do nákladů dát i úroky z hypotéčního úvěru, kterým jsem financoval nákup tohoto pronajímaného bytu? Předpokládám, že pokud celkové náklady by byly větší než příjmy z pronájmu nelze vzniklý rozdíl započítat a snížit tak celkovou daňovou povinnost. Děkuji. Petr
Dobrý den, Petře, ano, mezi náklady související s nájmem je možné vzít v potaz i úrokové náklady z hypotečního úvěru. Ztrátu z nájmu je možné vykázat, ale není možné ji využít proti příjmům ze závislé činnosti (zaměstnání). Případně máte možnost snížit si výši odpisů, pokud odepisujete byt rovnoměrnými odpisy (nikoli zrychlenými).
Jan Tecl

Chcete dostávat investiční texty do e-mailové schránky?

Přihlaste se pravidelnému odebírání investičního newsletteru Peníze HN, kde naleznete naše původní analýzy, tipy na dobré čtení nebo glosy analytiků.

newsletter Peníze

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist