Kdo chce investovat, měl by také znát pravidla danění, která občas bývají trochu ošemetná. Našim čtenářům jsme připravili návody na vyplnění daňového přiznání pro investice obecně i konkrétně pro kryptoměny. Nicméně občas se investoři setkají se specifickými situacemi, a tak je vhodné zeptat se daňového experta.

Na otázky čtenářů odpovídali experti Lukáš Eisenwort a Jan Tecl z EK Partners.

 

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Petr A.
Mohu použít potvrzení o daru a potvrzení z penzijního připojištění ke slevě na dani při daňovém přiznání (důchodce) z obchodů s dluhopisy podle §8 a 10? Děkuji za odpověď.
Ano, odpočet z titulu příspěvků na penzijní připojištění i odpočet z titulu daru na veřejně prospěšné účely lze uplatnit proti celkovému základu daně fyzické osoby. Celkový základ daně zahrnuje mj. příjmy z kapitálového majetku (§ 8) a ostatní příjmy (§ 10). Výše uplatnění odpočtů je zákonem limitována. U darů na veřejně prospěšné účely je pro rok 2021 limit 30 % základu daně. U penzijního připojištění je limit 24 000 Kč.
Lukáš Eisenwort
Martin
Na Mintosu jsem vydělal 5 euro, ale nechal jsem je tam znovu investovat. Musím to dávat do daňového přiznání? Protože na Investownu jsem vydělal asi 200 Kč a tam píšou, pokud jsem si peníze nevybral - do daní nemusím dávat. Mají pravdu? Plus jsem dostal dividendy v hodnotě asi 10 Kč musím je dávat do daňového přiznání? To chápu, že už je zisk, i když jsem je znovu investoval. Díky a krásný den.
Dobrý den, zisk je třeba zdanit i v případě směny bez ohledu na to, zdali toto bylo dále investováno nebo ne. Pak je třeba řešit možné osvobození případně nutnost podat daňové přiznání (§38g). Zároveň je třeba posoudit, jaké výdaje souvisí s danými příjmy, což má také dopad na základ daně.
Jan Tecl
Karel
Chtěl bych se zeptat, z ceho presne vyplyva, ze danove zaklady z opci a akcii neni mozno spolu zapocist. Opce je nastroj pro koupi a prodej akcii (ano , je to derivat a slouzi i k hedgovani apod, ale lisi se od ostatnich derivatu typu futures apod). Proc se jedna o ruzne druhy příjmu? Vyplyva to ze zneni Zakona o dani z prijmu, judikatu apod? Jedine vysvetleni, ktere jsem zatim na netu našel, se týká zákonu o cenných papírech, který ale se zákonem o dani z příjmu , podle meho nazoru, nesouvisí.
Nutnost rozlišovat jednotlivé druhy příjmů plyne z § 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Jelikož jde o § 10, bavíme se pouze o ostatních příjmech (nejde o podnikání). K ustanovení § 10/4 se např. v Komentáři k zákonu píše: "Porovnání příjmů a výdajů se neposuzuje za všechny příjmy dle § 10 ZDP souhrnně, ale odděleně dle jednotlivých druhů příjmu. Zákon o daních z příjmů ani jiný předpis nespecifikuje, co je jednotlivým druhem příjmu (zák. o daních z příjmů používá termín "druh příjmu" např. v § 5 ZDP pro rozdělení příjmů na jednotlivé dílčí základy dle § 6 až 10 ZDP; v § 24a ZDP na rozlišení zdaňovaných příjmů, příjmů od daně osvobozených a příjmů, které nejsou předmětem daně). Názor Ministerstva Financí na tuto problematiku je vyjádřen v Pokynech k příloze č. 2 přiznání k dani z příjmu fyzických osob (tiskopis 25 5405/P2 MFin 5405/P2 - vzor č. 14), kde rozlišují 8 druhů příjmů: - příležitostná činnost, - prodej nemovitostí, - prodej movitých věcí, - prodej cenných papírů, - příjmy z převodu podílu na kapitálové společnosti, - jiné ostatní příjmy, - bezúplatné příjmy, a - příjmy z loterie a tomboly dle § 10 odst. 1 písm. h) bod 1 zák. Toto potvrzuje i metodický pokyn D-22, kde se k § 10 odst. 4 ZDP uvádí, že jednotlivým druhem příjmu se rozumí např. příjem z prodeje nemovitých věcí, příjem z prodeje movitých věcí, příjem z prodeje cenných papírů, příjem z příležitostných činností a příjem z příležitostného nájmu movitých věcí, dále příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným a dále druhy podle § 10 odst. 1 ZDP..." Jelikož derivát není cenným papírem, nemůže být posuzován společně s příjmy z akcií.
Lukáš Eisenwort
Karel
Musi fyzicke osoby , ktere nevedou ucetnictvi, vest samostatnou evidenci obchodu aby dokazali odlisit prijmy z akcii a opci, protoze z podkladu brokera se to zjistuje obtizne? Například Interactive brokers v případě assignementu opce započítá získ z opce k akcii, tj danový zisk/ztrata z opce je nula.
Zákon sice v tomto případě nestanovuje povinnost vést evidenci, je však nutno si uvědomit, že daňové přiznání je Vaším tvrzením, které musí být v souladu se zákonem a které musíte být schopen prokázat. Proto je určitě vhodné mít evidenci, ve které budete schopen rozdělit zisky a ztráty mezi jednotlivé druhy příjmů. K nutnosti rozdělování zisků a ztrát mezi jednotlivé druhy příjmů jsme se věnovali v předešlé otázce.
Lukáš Eisenwort
Arnošt
Před pěti lety jsem tradoval crypto. Teď jsem z toho vystoupil z lehkou ztrátou. Musím to zpětně danit?
Pokud tomu rozumím správně, tak jste před 5 lety nakoupil krypto a nyní ho se ztrátou prodal. Tento příjem je třeba uvést v přiznání k DPFO. Zároveň je možné uvést i související výdaje, pokud je jste schopen prokázat. Ztrátu je však možné použít pouze vůči obdobnému typu příjmu (např. prodej jiného krypta) a ztrátu není možné použít například proti základu daně ze samostatné, případně závislé činnosti.
Jan Tecl
Lukas
Mam realizovany zisk, ale ten zpatky reinvestuji - mam to danit? Mam realizovany zisk a zaroven mam margin account, kde vyuzivam margin - mam danit cely zisk ci zisk minus margin? Je rozdil ve zdaneni kdyz dividendy zpatky reinvestuji ci si je ponecham?
Ano, je třeba třeba danit zisk i v případě, kdy tento zisk není vybrán - toto platí jak v případě prodeje akcií, tak i v případě dividend. U dividend je třeba ověřit, zdali již byly zdaněny. Pokud se jedná o české dividendy, ty jsou zdaněny srážkovou daní a u českého daňového rezidenta toto není třeba více řešit. U zahraničních příjmů je třeba ověřit, zdali může být tento příjem zdaněn i v České republice. Téměř ve všech případech je daný příjem zdaňován v České republice a je třeba řešit možný zápočet daně zaplacené v zahraničí.
Jan Tecl
Pavel
Tezaurujici ETF je třeba danit jen při prodeji, je to tak? Samozřejmě se bavím o případu, kdy je zohledněn časový test a pokud je příjem větší než 100k Kč. V rámci ETF totiž probíhá rebalancing, čili se prodají akcie vypadávajíci z indexu a koupí se akcie do indexu přicházející (může být prodej za méně než 3 roky). Plus dividendy se reinvestuji.
Rebalance portfolia drženého EFT nemá vliv na zdanění u investora. U dividend je důležité si říct, zda dividendu inkasuje samotný fond a reinvestuje ji do akcií (z pohledu investora nedošlo k realizaci příjmu) nebo EFT přizná dividendu investorovi a ten má nastaveno, že dividendy se reinvestují. V takovém případě investor realizoval příjem (podléhá dani) a uskutečnil další investici.
Lukáš Eisenwort
Milan
Počítají se statni protiinflacni dluhopisy do limitu 100000 Kč ročně, z kterých nemusím odvádět dane? Příklad: predcasne si nechám vyplatit 200000 Kč k datu 31.12.2022 z protiinflacnich dluhopisů. Současně v roce 2022 prodám akcie za 50000Kc. Musím odvádět daň?
Zákon toto přímo neřeší. V rámci pokynu D-22 se řeší pouze nemožnost souběhu osvobození dle §4/1/w a §4/1/x ZDP - přičemž není možné použít oba tyto způsoby osvobození. V případě výpočtu limitu 100 000 Kč však zákon nijak neupravuje výpočet částky ani skutečnost, že by se do této částky něco nezapočítávalo a hovoří o cenných papírech, kam protiinflační dluhopisy patří. Domnívám se tak, že tento příjem se do limitu napočítává a ve Vašem případě není možné použít osvobození týkající se limitu 100 000 Kč.
Jan Tecl
Lucie
Lze oproti dividendám započíst nebo odečíst poplatky brokerovi? Online broker jako Degiro, Fio,... Obdobně Mintos - v jeho podkladu pro daně je jen hrubý výnos. lze nějak odečíst poplatky za služby či prodeje s diskontem?
Dividenda je kapitálovým příjmem dle § 8 zákona o daních z příjmů. U dividend plynoucích z tuzemska se o zdanění starat nemusíte - podléhají srážkové dani. U dividend plynoucích ze zahraničí zákon explicitně neumožňuje uplatnit výdaje (viz. § 8 odst. 4 ZDP).
Lukáš Eisenwort
Vlad
Investiční certifikáty se při jejich zpětném odkupu emitentem daní v §8 nebo §10 ZDP? Děkuji
§ 10 V § 8 jsou kapitálové příjmy (příjmy z držby) a zákon o daních z příjmů obsahuje výčet příjmů, které do § 8 patří. Investiční certifikáty v tomto výčtu nejsou, proto musí být zdaněny v § 10. Nadto jde o příjmy z prodeje (zpětný odkup emitentem), což není příjem z držby. § 10 je tak na místě.
Lukáš Eisenwort
Sebastian
Dobrý den, kvůli zdanění příjmů z investic si od zaměstnavatele každoročně vyžádám "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti". Nyní jsem nastoupil do nové práce a ve zkušební době se chystám odejít. Jak to ovlivní zdaňovací rok 2022 ? Bude mi za 1 odpracovaný měsíc rovněž vystaveno "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti" ? Děkuji
Ano, potvrzení o příjmech vystaví zaměstnavatel i za kratší období. Pokud následně nastoupíte do jiného zaměstnání, zahrnete do svého přiznání za rok 2022 více potvrzení o příjmech od více zaměstnavatelů.
Lukáš Eisenwort
Erik
Je nutné (nebo spíš bežné) podávat přiznání pouze kvůli zahraničním dividendám v řádu stovek korun (v případě, že je to jediný příjem z kapitálového majetku), které již byly zdaněné emitentem ve výši alespoň 15 %? Rozumím tomu správně, že základ daně je v takovém případě nulový, a tedy i případná pokuta?
Pokud celkové příjmy fyzické osoby nepřesáhnou za rok 15 000 Kč, není nutné podávat daňové přiznání (§ 38g zákona o daních z příjmů). Pokud vedle dividend máte příjmy ze zaměstnání, je limit nižší (6 000 Kč). Při takovémto příjmu Vám zaměstnavatel může zpracovat tzv. roční zúčtování, aniž by tam tyto drobné příjmy zahrnul.
Lukáš Eisenwort
Karel
Jak staré pozice zahrnout do výpočtu pořizovací ceny akcií/ kryptoměn metodou váženého aritmetického průměru? Je problém, když zaplatím vyšší než správnou daň? Děkuji
Metodu přiřazování vstupní ceny není možné měnit v průběhu držby daných aktiv - je tak jedno zdali použijete FIFO nebo aritmetický průměr, ale jakmile je jedna metoda použita, není možné ji změnit (pro daný typ aktiv dokud nejsou plně prodána). Doporučuji tuto evidenci dlouhodobě archivovat, protože to má dopad i na budoucí zdanění. U starších pozic je tak třeba vyjít z evidence, kterou máte k dispozici a začít jednu z výše uvedených metod uplatňovat od začátku držby. Finanční správa se jistě nebude zlobit, pokud zaplatíte vyšší daň.
Jan Tecl
Tomáš K.
Dobry den, jak danit investice na platformách jako je Patria Indigo robotické investování- pravidelně nepravidelně měnící se struktura portfolia.
Indigo, pokud vím, investuje Vaše prostředky dle Vámi nastavené strategie. Vybírá za Vás fondy a do nich vkládá prostředky a čas od času některé fondy prodá a koupí jiné. Z Vašeho pohledu tak může dojít k realizaci příjmů z prodeje fondu(ů). Tento příjem může být osvobozen od daně (§ 4/1/w nebo 4/1/x ZDP). Pokud osvobozen není, podléhá zdanění. Zisk z prodeje jednoho fondu lze započítat se ztrátou z jiného fondu. Pokud jde o českou platformu, měla by Vám vygenerovat podklady k daňovému přiznání, kde za Vás rozdělí příjmy na osvobozené a zdaňované.
Lukáš Eisenwort
Tomáš H.
Hezký den, investoval jsem na zahraniční burze (Xetra) do akumulačních ETF, které jsem minulý rok prodával. Nespadám ani do jedné kategorie, kdy bych nemusel tyto uvádět do přiznání (příjem > 100k, tříletý test). Chápu správně, že neřeším žádné dvojité danění (nebo jakékoliv jiné daně v zahraničí) a jenom uvádím realizované zisky do daňového přiznání v Česku, kde jsem daňový rezident?
Ano, příjmy zahrnete do svého českého daňového přiznání a nic dalšího.
Lukáš Eisenwort
Martin M.
Lze na zisk z prodeje akcií započíst ztrátu z prodeje jiné akcie v případě, že tuto ztrátovou akcii okamžitě nakoupím za cca stejnou cenu (tedy u této akcie realizuji ztrátu a okamžitě ji do portfolia vrátím)? Tedy např. ve zdaňovacím období prodám akcii A se ziskem 1 000 Kč a zároveň prodám akcii B se ztrátou 1000 Kč, přičemž akcii B obratem nakoupím a ztrátu si započtu na zisk. Jedná se v takovém případě o povolenou daňovou optimalizaci nebo naopak o obcházení daňové povinnosti?
Takovéto ztráty je možné obecně započítávat. Pokud by toto bylo činěno pouze z titulu optimalizace daňové povinnosti, tak by to správce daně mohl napadnout.
Jan Tecl
Milos
Co slouzi jako podklad pro danove priznani pri prodeji akcii a aplikaci metody FIFO? Jak prokazu, proti kteremu pocatecnimu nakupu pocitam zisk? V pripade dividend uvadim vsechny, vcetne ceskych, ktere jsou jiz ocisteny o srazkovou dan? Co hrozi v pripade, ze jsem do danoveho priznani za rok 2020 neuvedl prodeje, ze kterych by se zadna dan neplatila(prodeje se ztratou)? Dekuji.
Komentář k zákonu o dani z příjmů uvádí mj: "Při prodeji shodných cenných papírů nabytých v různých časových obdobích je v rámci daňového režimu plně na poplatníkovi, aby si zvolil, které cenné papíry prodává, zda ty dříve nebo později nabyté." Volba metody vyskladnění (FIFO, LIFO apod.) je tak na Vás. Ohledně dividend - české dividendy zdaněné českou srážkovou dani se do přiznání u českého rezidenta nezahrnují. Zahraniční ano. Při neuvedení ztrátových obchodů by riziko doměření daně a příslušenství hrozit nemělo, což rozhodně za nás není souhlas s takovým postupem. Teoreticky může být uvalena sankce za nesplnění nepeněžní povinnosti. Český daňový rezident má povinnost zdanit celosvětové příjmy. V případě kontroly budete muset příjmy do přiznání doplnit. Upozorňujeme, že funguje mezinárodní výměna informací, takže i pokud máte investiční portfolio u zahraničního brokera, finanční úřad se o tom pravděpodobně dozví.
Lukáš Eisenwort
Marquis
Dobrý deň, Ako je to so zdanením delistingu ETF? ETF ktoré som držal bolo rozpustené a vrátila sa mi peňažná kompenzácia. Započítava sa toto do príjmov z predaja cenných papierov?
Dobrý den, ano, započítává, jsou to cenné papíry. Pokud prokážete nabývací cenu, tak je možné o ni snížit související příjem.
Jan Tecl
Martin
Dobrý den, v případě, že mám profit XY USD a ztrátu XY USD, tak jaký kurz mám použít pro přepočet do CZK? Díky
Je možné využít buď jednotný kurz (stejný pro celé zdaňovací období) nebo denní kurz ČNB - obě metody není možné kombinovat v rámci jednoho DPFO přiznání
Jan Tecl
Dušan
Dobrý den, posledních 15 let jsem pravidelnými platbami investoval do podílového fondu. Letos dosáhnu cílové částky a chci peníze z fondu vybrat. Týká se mě zdanění? Zisk z vložené částky je cca 50.000 Kč. Děkuji.
Bude potřeba posoudit, u kterých prodávaných podílových listů máte splněný časový test pro osvobození (3 roky držby) a u kterých ne. Jak je uvedeno výše, při prodeji shodných cenných papírů nabytých v různých časových obdobích je v rámci daňového režimu plně na poplatníkovi, aby si zvolil, které cenné papíry prodává, zda ty dříve nebo později nabyté. pokud prodáte vše najednou, rozdělíte příjem na osvobozenou část a část podléhající dani. Pokud by osvobozená část přesáhla 5 mil. Kč, musíte podat také oznámení o osvobozených příjmech.
Lukáš Eisenwort
Petr
Dobrý den. V roce 2021 jsem prodal akcie 3 společností. Akcie A po více než 3 letech, příjem více než 100 tisíc. Akcie B a C už po roce s příjmem jednotlivě pod 100 tisíc, dohromady přes 100 tisíc. Musím zdanit příjem jen z akcií B a C, nebo se musí vzít pro zdanění příjem všech akcií A, B i C? Pokud se obchod s akciemi A nemusí zdanit, můžu obchod úplně "vypustit" a v přiznáni neuvádět? Děkuji za odpověď. Petr
Osvobození v částce 100 000 Kč a osvobození po 3 letech držby není možné kombinovat. Akcie A jsou osvobozeny a není třeba je uvádět do přiznání Akcie B a C jsou považovány za zdanitelný příjem a je třeba je uvést do přiznání
Jan Tecl
Marek
Dobrý den, jak se řeší daně v případě zděděného dluhopisu? Před 2 lety zemřela příbuzná a má babička zdědila dluhopis s variabilním výnosem v bance. Ten následně převedla na mě. V letošním roce dojde ke splatnosti. Musím výnos u tohoto dluhopisu danit, pokud byl původně součástí dědictví? Doba, po kterou dluhopis držím, je kratší než 3 roky. Příbuzná by na něm navíc měla pravděpodobně ztrátu, ovšem od data, kdy byl převedený na mě, je tam již zisk. Děkuji za odpověď.
Příjem realizujete Vy, tj. musíte zdanit. Musíte určit tzv. nabývací cenu - cena podle zákona o oceňování majetku ke dni, kdy jste dluhopis nabyl. Pokud Vaše prodejní cena bude vyšší, zisk podléhá dani.
Lukáš Eisenwort
Pavel
Dobrý den, pokud začátkem roku vložím 100tis. Kč k brokerovi kryptoměn a na konci roku prodám celé portfolio za 110tis. Kč, ale peníze nechám u brokera, je 10tis. Kč předmětem zdanění? A druhý dotaz, pokud během roku směním řekněme část vlastněných bitcounů za Ethereum, které následně vyroste, do daňového přiznání dávám zisk až v případě prodeje za klasické peníze?
Pokud je již nakoupeno portfolio, tak při jeho prodeji se jedná o zdanitelný příjem, i když peníze necháte u brokera. Pokud směníte BTC za ETH, tak i tato operace je považována za zdanitelný příjem a je třeba ho zdanit (porovnáte nabývací cenu BTC s cenou, za kterou jste je prodal resp. směnil). Nečeká se až na směnu na klasické peníze.
Jan Tecl
Anton
Jak muze bernak prijit na to, ze mam ucet napr. na Revolut, nebo etorro a ze tam mam zisky z obchodovani? Dle meho nazoru na to nema jak prijit, nebo se mylim?
V současnosti funguje systém mezinárodní výměny informací. Banky musí poskytovat finančním správám jednotlivých států informace o majetku jejich rezidentů a jejich příjmech realizovaných v rámci jejich portfolií. Finanční správa tedy má nástroje, jak se o Vašich příjmech dozvědět. Nic to ale nemění na Vaší povinnosti zdanit Vaše celosvětové příjmy.
Lukáš Eisenwort
Simon
Je mozne pri placeni dani posilat FU vice penez? Tj. neco jako zalohu. Pokud bych vyplnil danove priznani spatne (nechtene) a FU mi domeril dan, mohl bych se tak vyhnout placeni penale (s velkym % urokem)?
ano, je možné zaplatit více, správce daně bude evidovat tuto částku jako přeplatek
Jan Tecl
Petr L.
Jsou ETF a ETN považovány za cenné papíry nebo za deriváty? Děkuji za odpověď.
Dle mého názoru jde o cenné papíry. Dosud jsem ale neměl potřebu řešit ETN.
Lukáš Eisenwort
Lukáš
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na zdanění dividend z ciziny (konkrétně Francie, Německo a Nizozemí) Mohu si u těchto zemí dle smluv o zamezení dvojího zdanění započíst daň v plné výši dle českého práva (tedy 15%), nebo je pro nějaký stát platí jiná pravidla. děkuji LR
Zákon vyžaduje pro možnost započtení daně zaplacené v jiném státě potvrzení zahraničního správce daně, v odůvodněných případech lze daň zaplacenou v zahraničí prokazovat i potvrzením plátce příjmu. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění limitují výši srážkové daně, kterou Vám mohli maximálně zdanit - smlouvy s Francií i Nizozemím limitují výši srážkové daně na výši 10%. V České republice tedy můžete započítat maximálně 10% daň a budete zde ještě něco doplácet.
Jan Tecl
Lukáš
Dobrý den, pokud nakupuji akcie na úvěr, mohu si do nákladů započítat i příslušné úroky vyplacené brokerovi? A obráceně kdybych držel tzv. short pozici a dosáhl zisku, mohu si do výsledku obchodu započítat i úroky vyplacené za půjčení akcií pro short?
U příjmů z prodeje umožňuje zákon o daních z příjmů uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení. Pokud tedy prokážete souvislost, výdaj uplatnit lze. Věřím, že pokud jde o úvěr přímo u brokera, který se zjevně váže na konkrétní nákupy/prodeje, bude souvislost prokazatelná.
Lukáš Eisenwort
Jakub
Dobrý den, přes rok jsem nakoupil a s ziskem prodal CEZ, poté jej koupil znovu, lze to použít jako náklad jak pro akcii CEZ nebo i pro jinou akcii? Díky,
Musíte zdanit jednotlivé příjmy z prodeje, tj. ke každému prodeji přiřadíte nákupní cenu, posoudíte nárok na osvobození a vypočte zisk/ztrátu. Zdanitelné zisky a ztráty z akcií můžete započítat. Kupní cenu akcií, které držíte k 31.12. ale nelze použít jako náklad k danému roku. Nákladem/výdajem se stane až v roce, ve kterém dojde k prodeji těchto akcií.
Lukáš Eisenwort
Martin Zeleny
Dobrý den, minulý rok jsem prodal akci Monety za 300 000,-Kč, nákup byl v roce 2020. Budu do DP muset dát zisk 300 000,-Kč? Děkuji
Do daňového přiznání musíte zahrnout zisk z prodeje, tj. příjem snížený o výdaje (kupní cena akcií, poplatky brokera a burzy,...).
Lukáš Eisenwort

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist